Verzuim

Wat gebeurt er als je jezelf vaak ziek meldt of als je voor langere tijd uitvalt?

Een bedrijfsarts is verantwoordelijk en bepaalt of je wel of niet ziek bent. Vanaf ongeveer week 6 maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse en adviseert de werkgever en werknemer over de te nemen acties. 
Je zou (een beetje afhankelijk van de situatie) elke 6 weken een evaluatie moeten hebben met de bedrijfsarts.
Na ongeveer 42 weken ziek zijn wordt er een eerstejaarsevaluatie opgesteld in samenwerking met je werkgever. Deze wordt opgestuurd naar het UWV. 
Bij 52 weken wordt er bepaald door de bedrijfsarts of je binnen nu en 6 tot 8 weken terug kan keren in je eigen werk:● Zo ja, dan ga je weer aan het werk● Zo nee, dan wordt er een arbeidsdeskundige ingeschakeld
De bedrijfsarts stelt een lijst op, genaamd ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’ (FML) of ‘Inzetbaarheidsprofiel’ (IZP). Aan de hand hiervan neemt de arbeidsdeskundige met je door welke banen passen bij je gezondheid.
Vervolgens wordt er een (Spoor 2) coach ingeschakeld die je gaat helpen met het zoeken van werk passend bij de gezondheid zoals de bedrijfsarts deze aangeeft en de arbeidsdeskundige deze interpreteert. Het is dus van belang dat je het daarmee eens bent!
Waar een Spoor 2 aan moet voldoen is het volgende:● Afscheid nemen van de werkgever● Het toetsen van je zoekprofiel aan de arbeidsmarkt● Het maken van een CV passend bij je belastbaarheid en zoekrichting● Het aanleren van vaardigheden voor het solliciteren ● Solliciteren via       ● Brief, gericht of open sollicitatiebrieven      ● Via Social Media      ● Netwerken      ● Etc.
Dit alles wordt vastgelegd en samen met je medische gegevens, plan van aanpak vanuit het bedrijf en het verslag van het Spoor 2 traject bij 92 weken naar het UWV gestuurd. Het UWV behoort je dan bij 104 weken beoordeeld te hebben. In de beoordeling komt o.a. te staan of het UWV vindt dat je kunt werken, voor hoeveel uur en tegen welk salaris.

Illustration

Auteurs: Diana Plat en Eefje Hill, beiden expert duurzame inzetbaarheidAanvullend: Hulpverleners bij ons adviespunt 'Migraine en werk'Publicatiedatum: 15-11-2022

Wil je persoonlijk advies over werk in relatie tot je migraine? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van de professionals van onze hulplijn werk & migraine: