Zingeving

Zingeving gaat om het geven van betekenis aan je leven. Het gaat om het beantwoorden van grote levensvragen, zoals “Waarom ben ik op de wereld?” en “Wat wil ik met mijn leven bereiken?”. Door deze vragen te beantwoorden, kan je duidelijkheid krijgen over waar je met je leven naartoe wil, je zogenaamde ‘purpose’.
Als je niet weet wat je met je leven wilt bereiken, loop je het risico om keuzes te maken op basis van korte termijn doelstellingen in plaats van gebaseerd op je grotere levensgeluk. Het kan ook zo zijn dat je bij een gebrek aan ‘purpose’ keuzes maakt op basis van behoeftes van anderen. Zo kan je bijvoorbeeld een baan kiezen gebaseerd op een hoog salaris in plaats van voldoening die je eruit haalt. Als dit niet in lijn is met jouw onderliggende ‘purpose’, kunnen deze keuzes leiden tot (chronische) stress. 
Je kan je ‘purpose’ zien als een soort moreel kompas, die altijd naar het ware noorden wijst. Het kan je helpen om de juiste keuzes te maken in moeilijke omstandigheden. De purpose ligt dan ook ten grondslag aan veel keuzes die je in je leven maakt.
Enkele wetenschappelijke onderzoeken tonen een positieve relatie tussen het hebben van een gevoel van ‘purpose’ en vermindering van stress [1] alsook het beter kunnen omgaan met dagelijkse stressvolle situaties [2].
Op het moment van schrijven zijn wij niet op de hoogte van studies die het effect van het verbeteren van purpose op migraine hebben onderzocht. Echter, aangezien stress een trigger kan zijn voor het uitlokken van een migraineaanval, zou het ontdekken van je ‘purpose’ wellicht migraine kunnen verminderen. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, zal meer onderzoek naar dit onderwerp moeten worden verricht. Hier moet echter meer onderzoek naar gebeuren.
Mocht je willen werken aan zingeving, dan kan je dit bespreken met een psycholoog of geestelijk verzorgende.

Auteur: Wardell Amerika, neuroloogPublicatiedatum: 20-09-2023
Referenties:1. Scheier MF, Wrosch C, Baum A, Cohen S, Martire LM, Matthews KA, Schulz R, Zdaniuk B. The Life Engagement Test: assessing purpose in life. J Behav Med. 2006 Jun;29(3):291-8. doi: 10.1007/s10865-005-9044-1. Epub 2006 Mar 24. PMID: 16565785.2. Hill PL, Sin NL, Turiano NA, Burrow AL, Almeida DM. Sense of Purpose Moderates the Associations Between Daily Stressors and Daily Well-being. Ann Behav Med. 2018 Jul 13;52(8):724-729. doi: 10.1093/abm/kax039. PMID: 30010709; PMCID: PMC6052784.