Training zorgprofessionals

Holistische migraine zorg

Migraine is een ernstige, veelvoorkomende hersenziekte; ongeveer 15% van alle mensen heeft migraine. Dat zijn bijna 2,5 miljoen Nederlanders. Op dit moment wordt migraine vrijwel uitsluitend behandeld met medicatie. Dat is zonde, omdat steeds meer wetenschappelijk onderzoek aantoont dat ook verschillende leefstijlgerelateerde interventies effectief kunnen zijn om de hoeveelheid en ernst van migraine te verminderen. Om mensen met migraine beter te kunnen helpen, moeten we dan ook toe naar een holistische benadering en een integrale behandeling van migraine. 
Wij zijn van mening dat mensen met migraine de mogelijkheid moeten hebben om geholpen te worden door zorgprofessionals gespecialiseerd in een holistische aanpak. Daartoe hebben we de training 'Preventieve psychosociale migraine begeleiding' ontwikkeld.

Preventieve psychosociale migraine begeleiding

Tijdens deze eendaagse training leer je de belangrijkste aspecten van een holistische benadering van migraine. Het programma ziet er als volgt uit:
Migraine basis (30 minuten)● Biologische basis● Diagnostiek● Medicatie
Ervaringsverhaal migraine, vanuit patiënt (30 minuten)
Pauze (10 minuten)
Migraine en leefstijl (1 uur)● Triggers● Regelmaat● Beweging● Voeding● Stress● Angst● Rouw● Werk/omgevingsfactoren● Verwachtingen
Ervaringsverhaal migraine, vanuit omgeving (30 minuten)
Pauze (30 minuten)
Rouw, deel 1 (1 uur)● Levend verlies: chronische rouw. Geraakt in de KERN● Ziekteacceptatie of strijd, hoop en wanhoop: mogelijk afscheid nemen van existentiële wensen (loopbaanmogelijkheden); impact gedurende verschillende levensfases● Omgaan met (mogelijk) erfelijke belasting● Omgaan met omgeving: confrontatie met wat voor andere leeftijdsgenoten gemiddeld wel haalbaar is? Asymmetrische verhoudingen
Pauze (10 minuten)
Rouw, deel 2 (1 uur)● Macht en onmacht, omgaan met onvoorspelbaarheid● Verlieskundedriehoek, duaal procesmodel, veerkracht● Rouwstijlen: intuïtief en instrumenteel● Handreikingen: aandachtspunten en concrete handreikingen bij counselling van een migrainepatiënt
Pauze (10 minuten)
Quiz (15-30 minuten)
Afsluiting en vragen (15-30 minuten)
Totale duur: 6 – 6,5 uur

Trainers

De training zal worden gegeven door drs. W.E. Amerika, neuroloog met aandachtsgebied migraine, en mw. I.C.M. Verkleij-van Vuuren, Registercounsellor ABvC®.

Capaciteit

De training is toegankelijk voor maximaal 40 deelnemers per keer.

Accreditatie

De training is SKB-geaccrediteerd voor 0,21 EC's en 6 PE punten. Na afloop van de training krijg je een certificaat van deelname. Hiermee kan je aantonen dat je als zorgprofessional geschoold bent in een holistische benadering van migraine. Scholingscategorie: SKB-F / PsBKRegistratienummer: 1702023 / C2102.0126.F

Vereisten

● Je hebt minimaal HBO-denkniveau. ● Je bent een 1e of 2e lijns zorgprofessional. Onze training vult namelijk jouw kennis en vaardigheden aan, waardoor je vanuit jouw professie mensen met migraine holistisch kan benaderen. Het is geen volwaardige, op zichzelf staande opleiding.

Trainingsdagen

Trainingen worden altijd gegeven op een zaterdag. Bij voldoende aanmeldingen zal de training (minimaal één maand vooruit) worden ingepland. 

Locatie

De training is alleen online te volgen.

Aanmelden

Door je aan te melden weten we dat je geïnteresseerd bent in het volgen van deze training. Je kan je aanmelden voor de training door een email te sturen naar ln.aecap%40ofni met als onderwerp "Aanmelding training zorgprofessionals". 
Zodra we voldoende aanmeldingen hebben ontvangen, zullen we de training gaan inplannen. Als de definitieve datum bekend is, zullen we jou daarvan op de hoogte brengen per email met een betaalverzoek. De trainingsdatum wordt altijd minimaal één maand vooruit gepland .
Let op: pas na betaling ben je officieel aangemeld als deelnemer van de training.

Kosten

Deelname aan de training kost €295,- exclusief BTW
Let op: deelname aan de training leidt niet automatisch tot opname in het register van Pacea met holistisch werkende zorgprofessionals. Hier zijn separaat kosten aan verbonden.
Wil je na het volgen van deze training ook worden opgenomen als holistisch werkend zorgprofessionals in het register van Pacea? Klik dan hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Voor al onze producten en diensten gelden onze algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover, klik dan op onderstaande link:
https://pacea.nl/algemene-voorwaarden