Schermtijd

'Schermtijd' is de hoeveelheid tijd die je besteedt achter een beeldscherm, zoals telefoon, televisie, laptop, etc. Het verminderen van de hoeveelheid schermtijd is een van de medische adviezen bij migraine. Maar hoe zit dat precies?
Onderzoek laat zien dat er een verband is tussen blootstelling aan een hoge hoeveelheid schermtijd en migraine [1]. De aard van deze relatie is vooralsnog nog niet helemaal is opgehelderd; zo weten we dus niet of vermindering van de schermtijd migraine ook daadwerkelijk kan verbeteren en zo ja, hoeveel schermtijd dan teveel is voor de migraine. Hier is dus nog meer wetenschappelijk onderzoek naar nodig.
Gezien het verband met migraine, zou vermindering van schermtijd wellicht kunnen helpen de migraine te verbeteren. Zit jij veel achter een beeldscherm (bijvoorbeeld meer dan 2 uur per dag) en ben je benieuwd of het verminderen van je schermtijd jouw migraine kan verbeteren?
Om te weten of het verminderen van schermtijd zinvol is bij jouw migraine, kan je op onderzoek uit gaan. Dit kan je als volgt doen:

In de eerste periode van drie maanden met de huidige hoeveelheid schermtijd hou je jouw migraine bij in een papieren of digitaal hoofdpijndagboek. Dan start de tweede periode van drie maanden; je houdt nog steeds je migraine bij, maar nu met een verminderde hoeveelheid schermtijd (ons advies: minder dan 2 uur per dag). Belangrijk is wel dat je zo min mogelijk andere aanpassingen maakt in je leven om de resultaten niet te beïnvloeden.

Na afronding van de tweede periode kan je beide periodes met vergelijken om te zien of in de tweede periode het verminderen van je schermtijd ook geleid heeft tot minder migraineaanvallen. Als dat zo is, dan pleit dat ervoor dat het verminderen van schermtijd ook jouw migraine verbetert.


1. Montagni I, Guichard E, Carpenet C, Tzourio C, Kurth T. Screen time exposure and reporting of headaches in young adults: A cross-sectional study. Cephalalgia. 2016 Oct;36(11):1020-1027. doi: 10.1177/0333102415620286. Epub 2016 Jul 19. PMID: 26634831.