Schermtijd

'Schermtijd' is de hoeveelheid tijd die je besteedt achter een beeldscherm, zoals telefoon, televisie, laptop, etc. Het verminderen van de hoeveelheid schermtijd is een van de medische adviezen bij migraine. Maar hoe zit dat precies?
Onderzoek laat zien dat er een verband is tussen blootstelling aan een hoge hoeveelheid schermtijd en migraine [1]. De aard van deze relatie is vooralsnog nog niet helemaal is opgehelderd; zo weten we dus niet of vermindering van de schermtijd migraine ook daadwerkelijk kan verbeteren en zo ja, hoeveel schermtijd dan teveel is voor de migraine. Hier is dus nog meer wetenschappelijk onderzoek naar nodig.
Gezien het verband met migraine, zou vermindering van schermtijd wellicht kunnen helpen de migraine te verbeteren. Zit jij veel achter een beeldscherm (bijvoorbeeld meer dan 2 uur per dag) en ben je benieuwd of het verminderen van je schermtijd jouw migraine kan verbeteren?
Je kan zelf onderzoeken of schermtijd van invloed is op jouw migraine. Dit kan je als volgt aanpakken:
Met de huidige hoeveelheid schermtijd hou je drie maanden lang je migraine bij in een papieren of digitaal hoofdpijndagboek. Vervolgens verminder je de hoeveelheid schermtijd (ons advies: minder dan 2 uur per dag) en hou je jouw migraine weer drie maanden bij. Belangrijk hierbij is dat er zich geen andere leefstijlaanpassingen of life-events voordoen; deze kunnen namelijk de resultaten beïnvloeden.
Na afronding van de tweede periode kan je beide periodes met elkaar vergelijken; was je migraine in de tweede periode beter dan in de eerste periode? Dan heeft schermtijd mogelijk een (negatieve) invloed op jouw migraine.

Auteur: Wardell Amerika, neuroloogPublicatiedatum: 01-05-2022
Referenties:1. Montagni I, Guichard E, Carpenet C, Tzourio C, Kurth T. Screen time exposure and reporting of headaches in young adults: A cross-sectional study. Cephalalgia. 2016 Oct;36(11):1020-1027. doi: 10.1177/0333102415620286. Epub 2016 Jul 19. PMID: 26634831.