Preventieve Psychosociale Migraine Begeleiding
In stock

Preventieve Psychosociale Migraine Begeleiding (PPMB)

Product code 19
€0EUR€356,95EUR
DescriptionDetails & specsAttachments
Tijdens deze eendaagse training leer je als zorgprofessional de belangrijkste aspecten van een holistische benadering van migraine.

< Programma >

Migraine basis (30 minuten)
● Biologische basis
● Diagnostiek
● Medicatie

Ervaringsverhaal migraine, vanuit patiënt (30 minuten)

Pauze (10 minuten)

Migraine en leefstijl (1 uur)
● Triggers
● Regelmaat
● Beweging
● Voeding
● Stress
● Angst
● Rouw
● Werk/omgevingsfactoren
● Verwachtingen

Ervaringsverhaal migraine, vanuit omgeving (30 minuten)

Pauze (30 minuten)

Rouw, deel 1 (1 uur)
● Levend verlies: chronische rouw. Geraakt in de KERN
● Ziekteacceptatie of strijd, hoop en wanhoop: mogelijk afscheid nemen van existentiële wensen (loopbaanmogelijkheden); impact gedurende verschillende levensfases
● Omgaan met (mogelijk) erfelijke belasting
● Omgaan met omgeving: confrontatie met wat voor andere leeftijdsgenoten gemiddeld wel haalbaar is? Asymmetrische verhoudingen

Pauze (10 minuten)

Rouw, deel 2 (1 uur)
● Macht en onmacht, omgaan met onvoorspelbaarheid
● Verlieskundedriehoek, duaal procesmodel, veerkracht
● Rouwstijlen: intuïtief en instrumenteel
● Handreikingen: aandachtspunten en concrete handreikingen bij counselling van een migrainepatiënt

Pauze (10 minuten)

Quiz (15-30 minuten)

Afsluiting en vragen (15-30 minuten)

Totale duur: 6 – 6,5 uur

< Sprekers >
Drs. W.E. Amerika, neuroloog met aandachtsgebied migraine
Mw. I.C.M. Verkleij-van Vuuren, Registercounsellor ABvC®

< Capaciteit >
Maximaal 40 deelnemers per training.

<Accreditatie>
De training is SKB-geaccrediteerd voor 0,21 EC's en 6 PE punten. Na afloop van de training krijg je een certificaat van deelname. Hiermee kan je aantonen dat je als zorgprofessional geschoold bent in een holistische benadering van migraine.

Scholingscategorie: SKB-F / PsBK
Registratienummer: 1702023 / C2102.0126.F

< Vereisten >
● Je hebt minimaal HBO-denkniveau.
● Je bent een 1e of 2e lijns zorgprofessional. Onze training vult namelijk jouw kennis en vaardigheden aan, waardoor je vanuit jouw professie mensen met migraine holistisch kan benaderen. Het is geen volwaardige, op zichzelf staande opleiding.

< Trainingsdagen >
Trainingen worden zaterdags gegeven van 09:30 - 16:00 uur. Deze aanmelding betreft de eerstvolgende training, zie de website: https://pacea.nl/training-zorgprofessionals. Mocht deze training onverhoopt vol zitten, dan word je daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

< Locatie >
Online

< Kosten >
Deelname aan de training kost €356,95 (inclusief 21% BTW).

Let op: deelname aan de training leidt niet automatisch tot opname in het Pacea register van holistisch werkende zorgprofessionals. Hier zijn separaat kosten aan verbonden. Mocht je interesse hebben om ook in ons register opgenomen te worden, kijk dan hier: https://pacea.nl/register.

< Algemene voorwaarden >
Voor al onze producten en diensten gelden onze algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover, kijk dan hier: https://pacea.nl/algemene-voorwaarden.