Tips voor werk

Een goed gesprek

Om de negatieve invloed van migraine op je werk te verminderen of te voorkomen, zijn er misschien veranderingen mogelijk. Hierbij gaat het om aanpassingen aan hoe, wanneer en waar je je werk doet. Misschien zijn er mogelijkheden voor aangepaste of flexibele werktijden? Kan je meer thuiswerken? Of is het mogelijk om je werkomgeving of je takenpakket aan te passen?

Bij dit soort aanpassingen heb je je werkgever nodig; de veranderingen gaan hem of haar natuurlijk direct aan. Dat gaat het best in een sfeer van wederzijds vertrouwen. In goed overleg met je leidinggevende én collega’s kan je tot nieuwe afspraken komen.

Zonder een gesprek specifiek over migraine aan te gaan op je werk kan je zelf ook vaak veel aan je werkplek veranderen. Je kunt bijvoorbeeld je werkplek zo inrichten dat de lichtval voor jou zo goed mogelijk is. Ook kan je aangeven dat je een rustigere werkomgeving nodig hebt om prettig te kunnen werken. Daarnaast kan je misschien afspraken maken over werktijden; kan je bijvoorbeeld wat later beginnen, een langere pauze nemen, etc.?

Helaas is er niet overal sprake van een werkklimaat met openheid en wederzijds vertrouwen. Dat maakt het natuurlijk moeilijker om op werk in gesprek te gaan over je migraine. Het is echter niet onmogelijk. Het vraagt wel een extra goede voorbereiding. Zo kan je ook jouw situatie eerst met de bedrijfsarts bespreken. 

Breng je migraine in kaart

Voordat je jouw werkgever of leidinggevende inschakelt, is het verstandig om eerst zelf aan de slag te gaan; hierdoor kom je goed beslagen ten ijs. 
Allereerst is het goed om algemene kennis te hebben over de ziekte migraine. Op deze manier kan je goed uitleggen wat de aandoening inhoudt. Ten tweede is het goed om uit te kunnen leggen wat migraine voor jou persoonlijk betekent; hoe verloopt een gemiddelde aanval bij jou? Welk effect heeft een migraineaanval op je werk? Hoe beïnvloedt een aanval jouw lichamelijke en geestelijke belastbaarheid? 
Om meer inzicht in je migraine te krijgen (zoals de frequentie, ernst en duur van je migraineaanvallen), kan het handig zijn om een hoofdpijndagboek bij te houden. Deze zijn er zowel fysiek als digitaal. Ook kan je gedurende een periode bijhouden wat precies de invloed van de migraine op jouw functioneren precies is. 
Een dergelijke voorbereiding geeft aan dat je jezelf en je aandoening serieus neemt. Door op deze manier het heft in eigen hand te nemen, kan je een eventueel patroon van maar door blijven gaan voorkomen of doorbreken. Je laat zien dat jij je er sterk voor maakt om prettig en effectief te kunnen blijven functioneren. En daar is je werkgever ook bij gebaat. 

Het gesprek met je werkgever

● Zorg ervoor dat je je goed op het gesprek voorbereidt. Weet in ieder geval wat je met dit gesprek wilt bereiken;● Leg uit dat je migraine hebt en dat je jouw aandoening, al dan niet met medische behandeling, zo goed mogelijk onder controle houdt. Wees duidelijk over wat migraine is: een chronische hersenziekte;● Wees open over je eigen migraine. Beschrijf je klachten, maar doe dat kort en krachtig. Ga niet te uitvoerig in op je klachten en op de medische behandeling. Het gaat immers om de invloed van de klachten op je belastbaarheid en op je functioneren op het werk; ● Kom zelf met ideeën voor mogelijke aanpassingen die jou in je werk kunnen helpen. 

Auteurs: Diana Plat en Eefje Hill, beiden expert duurzame inzetbaarheid
Aanvullend: Hulpverleners bij ons
adviespunt 'Migraine en werk'
Publicatiedatum: 15-11-2022

Wil je persoonlijk advies over werk in relatie tot je migraine? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze professionals: